Eskildtjalve - Bøger
BØGER m.m.

BØGER
VisdomsSamfundet
Når Ånd og Stof Mødes
Befri Tanken
Devaer
Forvandling

HÆFTER

Skabende bevidsthed
Sådanhed og viljeskraft
Symboler og mandalaer
Intuition/højere sanser, skelneevne og kontakt med astralplanet
Taoisme

Englehierarkiet
Eike BraunrothBØGER


VisdomsSamfundet

Eskild Tjalve


Dette er en bog, der  beskriver baggrunden for Visions-Partiet, dels den samfundsmæssige situation, som nødvendiggør en ny samfundstænkning, og dels de tanker og ideer, der ligger bag Visions-Partiets politiske nyskabelse.

”Det går rigtig godt i Danmark” hører vi politikerne sige, - og vi har en forbrugsfest i Danmark uden sidestykke. ”Danskerne hører til de mest lykkelige folk i verden”. Det lyder næsten for godt til at være sandt, - og det er det desværre heller ikke. Der er rigtig mange ting i vores samfund,vi skal være glade for, og heldigvis for det, men der er også meget, der går den forkerte vej. Velfærdssamfundet er stille og roligt ved at blive afviklet. Ulighederne stiger med historisk hastighed, vi har i løbet af få år fået en ulighed der svarer til niveauet fra 1965.

Hvad de optimistiske udsagn afspejler er, at de målestokke, som politikerne og deres eksperter bruger, er blinde redskaber, der kun er istand til at måle rent materielle fænomener: Hvor høje husene er, men aldrig lidelsernes omfang hos de mennesker, der bor i husene.
Kriserne i dag foregår omkring os – og i miljøet, i kulturernes sammenstød, i de sociale sammenbrud – og i det enkelte menneske. Et par danske eksempler:

Mere end 200.000 lider af depression

Over 500.000 har et alkoholproblem

1 mio. har allergi

1,3 mio. er overvægtige

10% af danske drengebørn fødes med misdannede kønsdele, og 40% af de unge mænd har lav sædkvalitet, så de vil have svært ved at få børn.

De mange uoverskuelige problemer synes at være konsekvensen af en fragmenteret tænkning – som har sine rødder i videnskaben. Videnskaben er i sin natur fragmenteret, og den har fået en alt for høj status, i takt med at tro og værdier er blevet nedskrevet. Resultatet er, at vi i dag lever i et videns- og informationssamfund, hvor visdommen er blevet hjemløs. Der er brug for en dybtgående omtænkning: Herom handler bogen VisdomsSamfundet.

Vi må i vores samfund genprioritere de fællesmenneskelige kvaliteter som hjertevarme og hensyn til hinanden. Der er derfor brug for en grundlæggende ny politisk samfundsmæssig tænkning, nemlig en helhedstænkning, der rummer både intellektet og hjertets visdom.
Grundlaget for denne tænkning må være: Helheden i centrum i alle forhold, fællesskab, brobygning og syntese samt mening i livet – for alle.
Herigennem kan der udvikles et samfund, som vi kan kalde VisdomSamfundet, fordi – som det vises i bogen – visdom og helhedstænkning er to sider af samme sag. Visdom er, at alle aspekter inddrages, og at alle vinder.

I VisdomsSamfundet gives der en række eksempler på, hvordan det vil kunne forbedre vores samfund markant på en række områder. Overordnet vil vi kunne opnå bedre livskvalitet for færre omkostninger, fordi løsninger, der baserer sig på visdom, altid vil være de bedste og de billigste.

Bogans Forlag 2007, 144 sider, halvstort format, 275 kr.
Når Ånd og Stof Mødes

Eskild Tjalve og Birgit Tjalve

Bogen giver en enestående indføring i Den Ny Tids Verdensbillede, også kaldet åndsvidenskaben. Dette rummer først og fremmest baggrunden til en dyb forståelse af livets store spørgsmål, af menneskets liv og menneskets udviklingsvej - fra ubevidst menneske til et bevidst og næstekærligt menneske, som tager ansvar for sine handlinger og sit liv på Jorden.

Noget helt centralt i dette er beskrivelsen af, hvordan den indre verden - der ligger bag tingenes ydre fremtoning og bag menneskets ydre liv - er den egentlige verden, - den der rummer årsagerne og målene.

Bogen beskriver bl.a. skabelsen og menneskets udvikling, døden og perioden indtil næste fødsel, menneskets åndelige legemer, sjælskontakt og menneskets højere sanser bl.a. intuitionen. Endvidere Det åndelige Hierarki, Universelle Love og meget mere.

Bogans Forlag, 1998, 2004, 2013
214 sider med mange billeder i farve
300 kr.
Befri Tanken
Eskild Tjalve

Denne bog handler om mulighederne for hvordan videnskaben kan åbne sig for nye fundamentalt vigtige indfaldsvinkler til forskningen, - om selve livets essens.

Det er nok de færreste forskere der véd, at der findes et sammenhængende og omfattende holistisk åndeligt verdensbillede, som handler om livet bag livet, om livsaspekternes samspil og enhed samt om de ikke-fysiske årsags-virkningssammenhænge. Dette verdensbillede, som beskrives i bogen, supplerer det videnskabelige verdensbillede på den smukkeste måde. Der forklares vigtige fænomener, som videnskaben endnu ikke har fundet svar på. Videnskaben og den holistiske åndelige viden vil kunne befrugte hinanden gennem en række fælles forskningsprojekter indenfor en række videnskabsområder. Der er i bogen givet forslag til 93 sådanne forskningsprojekter.

Bogans Forlag, 2001
301 sider med mange illustrationer
300 kr.

 


Devaer - naturåndernes og englenes verden
Eskild Tjalve


Den mest forunderlige, mystiske og smukke verden vi kan forestille os åbenbares i denne bog. De væsner, der lever her strækker sig fra de mindste naturånder, der arbejder med at opbygge f.eks. et græsfrø, til de største ærkeengle.


Det er en virkelig verden, det handler om, selv om vi ikke kan se den med vores almindelige øjne. Den omgiver os, og den er vævet in
d i vores liv og i vores verden. Der er så tæt et samspil, at vores verden slet ikke kunne eksistere uden den anden.

Bogen indeholder en lang række beretninger om møder med bl.a. blomsterfeer, alfer, gnomer, sylfider, landskabsdevaer, skytsengle, healingsengle, ærkeengle og mange flere. Alle illustrationerne er malet herudfra.

I bogen beskrives også hvordan man kan samarbejde med naturens devaer og med englene.

Bogans Forlag, 1996 og 2005
166 sider med mange billeder i farve
300 kr.Forvandling
Eskild Tjalve, Marianne Suhr, Gurli Ohm Hernø

"Forvandling" er en helt anderledes bog om selvudvikling. Den er baseret på 28 smukke symbolske billeder med tilhørende tekst, nærmest som digte.


Bogen handler om det vanskelige udviklingsforløb mod bedre livskvalitet, som stadig flere mennesker gennemgår. Gennem frigørelsen fra det negative og gennem kontakten med den indre sandhed vi har i os, kan vi nå frem til at leve et liv,hvor vi ikke mere er så modtagelige for sygdomme, og hvor vi lever i selvudfoldelse og harmoni. Bogen er baseret på principper, som anvendes ved kræftbehandling gennem bevidsthedsændring.

Bogen henvender sig dels til mennesker, som ønsker at komme videre i deres liv, dels til mennesker, som er syge eller har dybe problemer, og dels til   mennesker, som arbejder med at hjælpe andre i sådanne situationer.

Eget forlag, 1988
84 sider, illustrationer i farve
Udsolgt


HÆFTER


Skabende bevidsthed

Eskild Tjalve
26 sider, 100 kr.
 


Sådanhed og viljeskraft
Eskild Tjalve
17 sider, 80 kr
.

 

Symboler og mandalaer
Eskild Tjalve
11 sider, 60 kr.
 


Intuition/højere sanser, skelneevne
og kontakt med astralplanet

Eskild Tjalve
Forudsætter et vist kendskab til sjælskontakt og de højere indre sanser. Supplement til bogen "Når Ånd og Stof Mødes".
14 sider, 60 kr.


 

Taoisme
Eskild Tjalve
15 sider, 80 kr.
 


Englehierarkiet
Eskild Tjalve
Forudsætter et vist kendskab til Englene. Supplement til bogen
"Devaer - naturåndernes og englenes verden". 
22 sider, 100 kr.
Eike Braunroth
Eskild Tjalve
Om Eike Braunroths unikke visdom vedr. at samarbejde med alt i naturen, så der opstår fuld harmoni.
36 sider, 150 kr.


 
Panel title

© 2018 eskildtjalve

Antal besøg: 116322

Lav en gratis hjemmeside på Freewebsite-service.com

Editing

-3,0478789806366sekunder