Eskild Tjalve

Uddannet civilingeniør fra Danmarks Rekniske Universitet i 1969 ved afdelingen for Mekanisk Teknologi

Eskild Tjalve

Uddannet civilingeniør fra Danmarks Rekniske Universitet i 1969 ved afdelingen for Mekanisk Teknologi

Om mit arbejde

Jeg har i 30 år arbejdet med de ting, som er omtalt her på hjemmesiden. Fællesnævneren har været bevidsthed og efterhånden som årene er gået, dertil visdom, den tidløse visdom. De forskellige ting jeg laver baserer sig på en løftet bevidsthed, hvormed der skabes kontakt til sjælsplanet og højere planer, alt afhængig af, hvad opgaven består i.
Min baggrund er først og fremmest åndsvidenskaben og den universelle spiritualitet. Men mange andre ting indgår også.

Biografi

Uddannet civilingeniør fra Danmarks Rekniske Universitet i 1969 ved afdelingen for Mekanisk Teknologi

Arbejdede 1970-84 ved DTU på Instituttet for Konstruktionsteknik og Produktudvikling, en stor del af årene som lektor.

Har arbejdet med forskning og undervisning vedrørende maskinkonstruktion, produktudvikling, kreativitet, tegning og industriel design – alt sammen i forbindelse med den kreative proces, der er knyttet til problemløsning og produktudvikling. Har gennem forskning udviklet metoder til at fremme menneskets kreative potentiale i denne forbindelse. Specielt fokus på idéudvikling, den specielle kommunikations-situation i denne forbindelse samt evaluering af idéer og tekniske løsninger.

Var i en periode medlem af bestyrelsen i IDD, Foreningen af Industrielle Designere i Danmark.
Har skrevet lærebøger og udviklet undervisningsmetoder, der stadig bruges her 40 år efter.
Har undervist på en række store danske industrivirksomheder samt på Kunstakademiet og på Arkitektskolen i Århus.

Har siden 85 studeret psykologi, selvudvikling, terapeutiske teknikker, bevidsthedsteknikker, meditation, åndsvidenskab og kunst, og har arbejdet med disse ting lige siden. Har holdt utallige foredrag om disse emner og været kursusleder ved en lang række kurser. Har desuden arbejdet med selvudvikling og terapeutisk hjælp til andre mennesker, specielt med henblik på udvikling af bevidstheden. Har skrevet flere bøger og mange artikler om disse ting.

Har været medlem af bestyrelsen i World Rainforest Organization fra den blev startet i 1991 og indtil 1996. De sidste to år som formand.

Tog i 99 initiativ til dannelsen af foreningen “Vision og Samfund”, som arbejdede for et værdigt og etisk samfund ud fra holistisk åndeligt baseret viden, vision og visdom.

Udgav i 2001 bogen “Befri Tanken”, som omhandler mulighederne for brobygning mellem videnskabens verdensbillede og åndsvidenskabens verdensbillede.

Tog i begyndelsen af 2002 initiativ til VisionsPartiet, som formelt blev stiftet i august 2002 med Eskild Tjalve som formand.
Trådte ud af bestyrelsen i maj 2008.

I 2007 udkom bogen VisdomsSamfundet.

Tog i 2012 initiativ til start af projektet Oplyst Demokrati.