Foredrag

Videnskab og Spiritualitet

Foredrag

Videnskab og Spiritualitet

Foredrag

Ny videnskab dokumenterer hvordan vores bevidsthed er tæt forbundet med – ja lige frem er medskaber af den virkelighed vi oplever, et princip som den spirituelle lære har arbejdet med i tusindvis af år.

Naturvidenskabens verdensbillede står over en voldsom omvæltning. En pionergruppe af naturvidenskabelige forskere har gennem nogle årtier udviklet et nyt verdensbillede, hvor vestlig videnskab er integreret med den ikke-fysiske verden vi kender som den spirituelle eller åndelige verden. Disse forskere er dybt seriøse og meget dedikerede, så alt det nye er grundigt dokumenteret. Forskerne er selv spirituelle, og de arbejder på et højt niveau.
Det nye vender helt op og ned på de hidtidige principper i videnskaben. I det nye er Universets hele grundlag én stor bevidsthed, som er årsag til alt skabt og som gennemtrænger alt. Bevidsthed er således helt i centrum, og det forklarer hvordan alt er forbundet, alt hænger sammen, alt virker ind på hinanden via ikke-fysisk energi, information og bevidsthed. Dette er dokumenteret i omfattende seriøs forskning.

Vi kan kalde det nye for EnhedsVerdensbilledet.
Den nye viden vil være et eminent og ekstremt tiltrængt redskab til at skabe fokus på helhedstænkning, samhørighedsfølelse, fællesskab og bæredygtighed, så vi bliver i stand til at overkomme de globale kriser og den store ulighed overalt.
Den nye videnskab dokumenterer, at vores bevidsthed kan skabe i den fysiske verden, således kan vi skabe sygdom såvel som helbredelse. Det er endvidere dokumenteret at clairvoyance, intuition og ud-af-krop oplevelser er realiteter samt at bevidstheden kan manifestere ønskede forhold i både krop, sind og ånd, men også i den fysiske verden. Vores bevidsthed rummer fantastiske muligheder, som kan udfoldes, når man ved, hvordan det skal gøres.
Desværre står mainstreamvidenskabens forskere stadig fast og afviser det nye, selv om de ikke kender det, og heller ikke er interesserede i det.
Men det nye kan ikke modbevises, tvært imod forekommer de nye erkendelser at være de mest banebrydende i videnskabens historie!
Der vil i foredraget blive brugt en række illustrationer, der gør det muligt for alle at forestå essensen af Den Nye Videnskab.

Eskild Tjalve
Tidl. lektor ved Danmarks Tekniske Universitet, nu forfatter, spirituelunderviser og billedkunstner.

Der er endnu ikke tid og sted for det næste foredrag

Oversigt over mulige foredrag

Den nye videnskabs verdensbillede
(sammensmeltning mellem naturvidenskab og spiritualitet)

At overgive sig til Det Højeste

Ar løfte bevidstheden – hvordan vi kan tiltrække hjælp, inspiration og vejledning på en hurtig måde i hverdagen.

Menneskets åndelige forening med naturen

Den Guddommelige Plan med dit liv

Bevidsthedens skabende potentialer

Synkronicitet

Billedernes og symbolernes indre magi

Sjælskontakt og de højere indre sanser

Åndsvidenskabens verdensbillede

Den åndelige udviklingsvej

Universets Love

Åndelig Kraft

Visdom som åndens lys i bevidstheden

Klarhed og viljeskraft

Positivitetens mirakuløse kraft

Inkarnerede mestres fantastiske bevidsthedskraft – og hvordan de er store lys for disciple “på vejen”

Samarbejde med naturens devaer

Englene som vores hjælpere i hverdagen

Buddha – hans liv, mission og betydning i nutiden

Østens vej – at blive fri af lidelse

Taoisme

Sundhed og sygdom