Logoer

Et logo er en grafisk figur, som på en enkel og klar måde symboliserer en persons eller f.eks. et centers aktiviteter

Logoer

Et logo er en grafisk figur, som på en enkel og klar måde symboliserer en persons eller f.eks. et centers aktiviteter

Om Symbolerne

Logoet er i sin essens et symbol, eller det kan være flere symboler, som indgår i en integreret enhed.

Symbolsproget er universelt menneskeligt, det er et sprog vi alle kender fra drømme, og fra indre oplevelser i f.eks. meditationer og fra kunsten, når inspirationen kommer intuitivt.
Symbolerne hører til sjælens sprog.

Et symbol er et billede på en indre virkelighed, der ikke uden videre lader sig beskrive med almindelige ord. Symbolet taler til os på andre planer end sproget. Det påvirker både bevidstheden og underbevidstheden.

Symbolet giver simultan information, dvs. symbolet kan rumme et helt budskab på én gang. Derfor kan man opleve en følelse af helhed, total indsigt og forståelse, når man åbner sig for et symbol.
Symbolet er således en essens, et koncentreret budskab, som kan rumme en stærk afklaret energi.

Bemærk: Enkelte af logoerne er norske, derfor den anden stavemåde.

Pris: 1.800 – 2.100 kr.