Eskild Tjalve

Universets Enhed
Menneskets Skabende Bevidsthed

Tidløs Visdom
Det Nye Samfund
Menneskets og Naturens Enhed

FOREDRAG I ODENSE d. 8. JUNI
EMNE:   
Menneskehedens største chok - og den største gave
KLIK "Foredrag" i menyenBilleder herunder hører til foredraget
- til inspiration
En tilhørende tekst er NEDERST PÅ SIDEN
MEN SE FØRST BESKRIVELSEN AF FOREDRAGET I MENY-SIDEN "FOREDRAG"
SÅ ER DET LETTERE AT FORSTÅ BILLEDERNE

Billeder og tekster handler om det, vi har været igennem indtil nu, det handler om mennesker, der er bevidste om, hvad der er sket. og mennesker der ikke er bevidste om det - og det samspil og mangel på samme, der har været. 
Især handler det om de bevidstes opgaver og funktioner under vejs.
Billederne vil være særdeles egnede til brug, når afsløringerne kommer vedr. de enorme bedrag, som menneskeheden har været underlagt. Det bliver højaktuelt, når de to parter skal i dialog for at finde sammen igen i forståelse og accept af hinanden.
Billeder er med til at give forståelse og de gør tingene lettere at huske.

Billede 1

Billede 3

Billede 5

Billede 7

Billede 9

Billede 11

Billede 13

Billede 2

Billede 4

Billede 6

Billede 8

Billede 10

Billede 12

Tekster til Billede-Serie:                            

MENNESKEHEDENS STØRSTE CHOK -
OG DEN STØRSTE GAVE

Billeder og tekster handler om det, vi har været igennem indtil nu.
Endvidere handler de om mennesker, der er bevidste om, hvad der er sket, og mennesker der ikke er bevidste om det. Også kaldet vågne hhv. ikke-vågne. De bevidste har igennem de 3 år indsamlet god viden og forståelse af, hvad der er sket og i nogen grad stadig sker. Der er voldsomme ting, som langt overgår de fleste menneskers vildeste fantasi.
SE DERFOR FØRST BESKRIVELSEN AF FOREDRAGET I MENY-SIDEN: FOREDRAG. SÅ FÅR DU
FØRST EN LILLE INDFØRING I HVAD DET HANDLER OM.

Dette materiale tænkes brugt til samtaler om, hvad der er sket.
Billeder er velegnede til at holde fokus på noget, der er abstrakt og måske lidt svært tilgængeligt. Endvidere er billeder gode, når man skal huske.

Billede 1
To lysarbejdere iagttager, hvad der sker på de indre planer (dvs. under overfladen/under det vi kan erfare med vores fysiske sanser.)
Det der sker er symboliseret med de store flammer. Det er voldsomt at overvære for de to, men de står i en søjle af lys og kærlighed, og de holder derved energien oppe.
Når de er i den energi, kan mørket ikke påvirke dem. Mørket tåler ikke lyset.

Billede 2
Dette billede viser Jorden og den ubevidste del af menneskeheden. Der sker ikke rigtig noget i billedet. Det er alligevel lavet, da de ubevidste jo er med uden at være rigtig med (mht. de indre planer, hvor årsagerne til de ydre hændelser findes).

Billede 3
Flere og flere af de ubevidste ser nogle ”forkerte” ting, ting som ikke passer sammen, og de begynder at stille spørgsmål. Men en del af svarene er svære at forstå. Der dukker flere og flere spørgsmål op i deres indre, hvilket er symboliseret i billedet med, at menneskene går op ad stigen mens bevidstheden langsomt vokser. De svar der kommer, er svære at rumme, og mange svar kan de ikke tro på, men de får dog mere og mere viden. Øverst på trappen ser de en verden med store ødelæggelser og brande, og de aner noget stærkt ubehageligt. Når de ser nedad begynder de at ane et stort sort hul –  der er forbundet med ondskab.

Billede 4
Menneskene går nu videre op over stigens  top, og her ser de afsløringerne af alt det, der har været skjult. De bliver chokerede, men de får også en større viden og forståelse, mens de går op på den øverste bue, hvor der står mange af de bevidste mennesker. De er ved at blive en del af dem.
De ser hvor meget Danmark er krakeleret, og hvor meget danskerne lider. De ser Danmark som en slags flammehav. Og de ser og erkender mørkets kræfter bag det hele, samlet i symbolet på Satan (øverst i midten).

Billede 5
De erfarer nu fra de andre, at der er et enormt netværk af tunneler langt under Jordens overflade, og det er her, at de fleste af Cabal-folkene holder til. Spredt over hele Jorden er der 1.400 tunnelsystemer med i alt 160.000 km tunneler!
De ny-bevidste får mere og mere viden om ondskaben, som sker i tunnelerne. Der er mange millioner Cabal folk, og de er ren ondskab. De er satanister og de udfører de mest forfærdelige ritualer for ondskaben, hvor de ofrer små børn, og de er samtidigt kanibaler. I tunnelerne er der et enormt udbredt netværk af pædofile, hvor børn misbruges i millionvis – ja så stort er det!

Når de ser nederst på dette billede, hvor mørket anes ved det sorte hul, så får de at vide, at mange special-uddannede militærfolk, der arbejder for lyset, mange gange har været nede i tunnelerne for at redde børn og voksne slaver og bringe dem op i lyset og friheden.
I billedet er dette vist ved, at nogle ”hvide” soldater er på vej ned i tunnelerne. Det er soldater med stort mod, der støtter kærlighed og frihed.

Billede 6
Her ser vi militæret kommet op igen, og der er mange børn med. Der bliver passet godt på dem. Der er desuden mange Cabal-folk, som er arresteret, mange kommer op døde. Sådanne opgør i tunnelerne er sket et stort antal gange, og et meget stort antal Cabal-folk er arresteret på den måde, hvorved tunnelerne er stort set er tømte.

Efter nogen tid afholdes der retssager mod Cabal folkene, anklaget for forræderi mod menneskeheden, hvilket for mange betyder en aflivning. Det skal til sammenligning siges, at Cabal har mange mange millioner menneskers liv på samvittigheden.

Billede 7
Dette billede giver en slags overblik over den 3. verdenskrig. Der er 4 parter involveret, som er: De bevidste, de ikke-bevidste, Cabal-folkene og dertil rumfolk, som er kommet i rumskibe i store tal omkring Jorden, hvorfra de med særlige teknologier kan hjælpe menneskene. Bla. har de hjulpet med at nedbringe bivirkningerne fra ”vaccinationerne” og mange andre ting.
I billedet er de røde mennesker i hjertet de bevidste, de blå er de ubevidste, de sorte nederst er Cabal-folk og øverst rumfolk.

Billede 8
Her er en forklaring på, hvad der sker, når lysets mennesker møder Cabal-folk.
Øverst: Når et lysmenneske sender lys og kærlighed til menneskeheden, er det med til at Cabal holdes mere eller mindre tilbage. For et Cabal menneske er lys der værste - de kan slet ikke tåle at være nær på lys. Lysmenneskene oplever ved denne proces, at de selv næres ved smukke kærligheds energier fra Det Højeste, en åndelig næring som skaber opstemthed og overskud i livet.
Nederst i billedet: Når et Cabal-menneske påtvinger enhver form for lidelse i et menneske, så næres Cabal-mennesket og bliver opstemt. Så det er menneskers lidelser, der driver dem og nærer dem.

Billede 9
Billedet er det samme som billede 1, men her er tilføjet satanisme-aspektet. Dette aspekt har fyldt mere og mere efterhånden, som det er blevet afsløret. Mange har samlet informationer om det, så vi kan målrette det lys vi sender til menneskeheden gennem vores meditationer. Samtidigt er der mange fantastiske soldater, der kæmper reelle krigskampe. Alt dette følger vi og støtter med store mængder af lys. 

Billede 10
I dette billede er den store bølge summen af alle ting, som mørket påfører menneskene. Bølgen ligner et stort uhyre. Billedet viser en stor gruppe lysmennesker, der mediterer på et bestemt mål: Fred og kærlighed på Jorden, og respekt for alt liv. Det har været gjort i alle de tre år, men der kommer flere og flere mennesker med. Meditationerne bliver mere målrettede og så stærke, at de mere effektivt kan påvirke den fysiske verden, og dermed også menneskeheden og mørket. Dette arbejde fortsætter så længe der er brug for det.


De sidste 3 billeder
Disse er mere ”almindelige” illustrationer, og de taler for sig selv.