Velkommen til

Mit navn er Eskild Tjalve, og jeg er glad for du besøger mit personlige site

Velkommen til

Mit navn er Eskild Tjalve, og jeg er glad for du besøger mit personlige site

Ny bog udkommer snart!

Jeg udgiver ny bog i eget forlag i en flot udgave i stort format. Den har været 7 år undervejs.
Bogen er i trykken nu og er færdig trykt d. 3 marts

Jeg glæder mig til at præsentere det nye verdensbillede ved foredrag og  workshops rundt om i landet i den kommende tid.
Kom gerne med forslag til hvem, der kan og vil arrangere det.

Kort introduktion

Jeg har i 30 år arbejdet med de ting, som er omtalt her på hjemmesiden.

Fællesnævneren har været bevidsthed og efterhånden som årene er gået, dertil visdom, den tidløse visdom.

De forskellige ting jeg laver baserer sig på en løftet bevidsthed, hvormed der skabes kontakt til sjælsplanet og højere planer, alt afhængig af, hvad opgaven består i.

Min baggrund er først og fremmest åndsvidenskaben og den universelle spiritualitet. Men mange andre ting indgår også.

EnhedsVerdensbilledet

Koden til Universet, Koden til Livet

Naturvidenskabens verdensbillede står overfor en voldsom omvæltning. Det bliver mere og mere presset af en pionergruppe af forskere, som gennem nogle relativt få årtier har udviklet et nyt verdensbillede, hvor vestlig videnskab er integreret med essensen af det universelle spirituelle verdensbillede.
Forskerne bruger forskellige navne, bl.a. The New Paradigm og Biocentrism.
I min optik er det logiske navn: EnhedsVerdensbilledet.

Clairvoyance

Mennesket rummer forskellige typer sanser

Du kan få kanaliseret hjælp og vejledning til dig selv i dit liv lige nu.

Det vil give dig en dybere forståelse af dig selv og din livssituation.

Der klarlægges hvilke potentialer, der ligger i situationen, og du får redskaber til at gå konstruktivt ind i den.
Jeg kan bedst udtrykke det  som vejledning i livsvisdom ud fra clairvoyant indsigt.

Kommende kurser

Diamantskolen

Åndelig kraft

Dette forløb er for spirituelle mennesker med en vis erfaring som verdenstjenere

EnhedsVerdensbilledet

Bevidsthed

Det holografiske princip, Kohærens og Synkronicitet
Hjertets intelligens og kraft

Indre sanser

Symboler

Sjælskontakt og hvordan den styrkes og udvikles
Skelneevne

Manifestationsredskaber

Bevidstved

At tiltrække og at manifestere ønskede forhold i det indre og det ydre, ud fra helhedens bedste

Livsformål

Åndelig kraft

Det kompetente menneske: Autenticitet, At tage ansvar, At tro på sig selv og stå fast

Nu’ets glæde

The Joy of Now

Lad dig “flyde med” i nu’et i en healende rejse i lys og fred