Foredrag

Generelt om foredrag
Jeg har holdt mange foredrag rundt om i landet siden 1985 vedrørende mennesket, naturen og universet - alt sammen ud fra et åndeligt perspektiv. De mest aktuelle fra de senere år er de her nævnte.
I alle mine foredrag bruger jeg mange dias, som gør formidlingen mere nærværende og lettere at forstå.

Jeg møder gerne op, hvis jeg bliver spurgt, og vi kan finde en fornuftig aftale. Så sig til hvis du har et sted eller kender nogle mennesker, der gerne vil arrangere det.

MULIGE EMNER TIL FOREDRAG
:


EnhedsVerdensbilledet

- Videnskab og spiritualitet forenet
(gerne dobbelt foredrag da det er et stort emne)

Mennesket

At navigere i ukendt land 1+2
(disse to foredrag handler om. hvad vi gør, når vi skal til at opbygge et nyt samfund efter coronakrisen)
Intuition og sjælskontakt
Bevidsthed og skaberkraft

Åndelig kraft og dedikation
Tryghedens fængsel - 
     - eller den guddommelige tillids frihed
Den Guddommelige Plan for dit liv

Naturen
Menneskets åndelige forening med naturen
Kommunikation og samarbejde med naturen

To. d. 2. febr. HILLERØD
kæl


 

Foredrags tourné i februar:

MENNESKEHEDENS STØRSTE CHOK
- og den største gave

Om 3 års prøvelser og udfordringer


En skjult veden
Hvis vi vil forstå alt det, der skete de sidste 3 år, må man se ned under overfladen og erkende en skjult uhyggelig verden!
ELLERS KAN INTET FORSTÅS!!!

Lyset og mørket
Under Coronakrisen har vi været deltagere i et drama, som har været komplet uforståeligt for de fleste. Vi har levet med utryg-hed, angst, vrede og mange slags tab og sygdomme m.m. Baggrunden er en kamp mellem lyset og mørket, hvor mørket her er mennesker, der vil kontrollere og styre verden. De gør det alle-

rede i meget stor udstrækning.

Mørket
I foredraget skal vi høre om hvilke samfundsområder mørket kontrollerer, hvordan de gør det, og hvem der er de mest aktive i det. Mørkets ledere, som bl.a. kaldes Cabal eller Eliten, er særde-les intelligente, men de er i deres natur den mest modbydelige ondskab. De har uddannet en række kendte præsidenter i mange lande.

Cabals ledere tilhører nogle få ufatteligt rige familier - dem skal vi også høre om i foredraget. De er eksperter i mind control, dvs. at få en befolkning til at glemme deres egne tanker, mens de fyldes af tankeformer, der tjener Cabal. De er eksperter i korruption, snyd og bedrag. Cabal styrer de fleste af de globale magtcentre bl.a. FN, WHO, CIA m.m.m. Endelig er det deres vision at menneske-heden skal mindskes til under halvdelen, og at der kun skal være én verdensregering, som Cabal styrer.

Lyset 
En stor del af menneskene har endnu ikke gennemskuet den situation vi er i, og når de opdager det, vil det blive menneske-

hedens største chok nogensinde. De der har erkendt situationen, har haft travlt med at bremse mørket ved at sende lys og kærlig-hed ud i verden, da det modarbejder Cabals energi og bevidst-hed. Mørket kan ikke tåle lyset.
Samtidigt arbejder en stor global alliance af militære special-styrker Jorden over med at neutralisere mørkets folk (skudt eller arresteret). Vi skal høre om, hvordan det foregår.
Desuden er et helt nyt financielt system, Gesara, netop blevet implementeret verden over. Dette udelukker enhver form for kriminalitet og gevinster vedrørende penge.

Status lige nu er, at lyset og kærligheden har sejret, men inden Cabal opgiver helt, er det meget sandsynligt, at de på en spek-takulær måde ”smækker voldsomt med døren”.

Gaven der venter os
Ethvert menneske er påvirket af de sidste 3 års prøvelser, omend på meget forskellige måder. At gå disse ting igennem, og afslutte med en sejr, modner menneskene. Nogle er modnet meget undervejs, mens andre når til det, når mørket er opløst, og de ser, hvad det hele har handlet om. I sidste ende vil menneskeheden som helhed løftes til et højere bevidsthedsniveau frigjort fra mørket.
Allerede nu skal vi begynde at nytænke vores værdier og finde løsninger til, hvordan vi vil skabe en helt ny civilisation, baseret på det bedste i mennesket - uden at blive bremset af mørket.


DETTE ER GAVEN, DER VENTER OS!!!

STEDER OG TIDER vedr. FOREDRAG
FOREDRAGENE:
To. d. 2/2     Hillerød
Ma.d. 6/2     Vamdrup (nær Kolding)
Ti.   d. 7/2      Århus
On. d. 8/2      Hylke (nær Skanderborg)
Fr.  d. 10/2     Langeskov

To. d. 2. febr. HILLERØD
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok -
                       - og den Største Gave
STED:  Foreningshuset, Rønnevangs Alle 5, 3400 Hillerød
TID:  18:30 - 22 (evt. 22:15)  - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ:  200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt: Stedet: 75 36 77 11,
                       Indhold v. Eskild: 60 88 78 44 

OBS:  SÆRLIGE FORHOLD:
Stedet ligger i Hillerøds Industrikvarter. Ikke så charmerende, men vores lokale er fint!
Rønnevangs Alle ender med en bakke, der kan ses på afstand.
Der er nederst en gitterport som er åben, og øverst på bakken ligger bygningen til venstre, som vi skal være i .
Parkering sker ud for langsiden af bygningen, og ikke andre steder.
Indgangen er også her.

Ma. d. 6. febr. VAMDRUP (nær Kolding)
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok - 
                       - og den Største Gave
STED: "Få Det Bedre", Bønstrupvej 11, 6580 Vamdrup
TID: 18:30 - 22 (evt. 22:15) - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ: 200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt: Stedet: 75 36 77 11
                       Indhold/Eskild:  60 88 78 44

Ti. d. 7. febr. ÅRHUS
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok -
                       - og den Største Gave
STED: Lysets Hus, Posthussmøgen 11C, 8000 Århus
TID: 18:30 - 22 (evt. 22:15)  - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ: 200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt: Stedet: 86 74 27 57
                       Indhold/Eskild: 60 88 78 44


On. d. 8. febr.  HYLKE  (nær Skanderborg)
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok -
                       - og den Største Gave
STED: "Center for Inspiration og Undervisning
            v/ Birgitte Meinert
             Lyngvej 16, Hylke, 8660 Skanderborg
TID: 18:30 - 22 (evt. 22:15) - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ: 200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt: Stedet: 28 38 15 81
                       Indhold/Eskild: 60 88 78 44

Fr. d. 10. febr.  LANGESKOV
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok -
                       - og den Største Gave
STED: Huset Pilelunden
            v/ Aase Linnea Pilgaard Christensen

            Odensevej 17, 5550 Langeskov

TID: 18:30 - 22 (evt. 22:15) - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ: 200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt:   Stedet: 30 48 35 38
                         Indhold/Eskild: 60 88 78 44