Foredrag

FOREDRAG


SØNDAG  d. 30/10/2022

HVAD VAR DET LIGE DER SKETE?

Den Gyldne Cirkel
Café-foredrag kl. 14:00 – 17:00
Foredraget er med forfatter og foredragsholder
Eskild Tjalve
Årene 2020 og frem vil gå over i historien. Dramatisk og kaotisk har det været for hver af os og hele menneske-heden. Vi har fået chok, store lidelser, oplevet tvang, tab, sygdom og død i omfang og på måder, som aldrig er set før.

Det har været svært for alle i starten at forstå, hvad der skete og hvorfor. Vi forholdt os til det på forskellige måder, men det viste sig relativt hurtigt, at to grupper tegnede sig i befolkningen, også globalt.

Gruppe A:
Ser nyheder i mainstreammedierne(MSM). De er normalt autoritetstro, i hvert fald affinder de sig med systemet, selv når de er utilfredse.

Gruppe B:
Finder nyheder og informationer i frie medier og sociale medier. De tænker selvstændigt og er kritiske overfor systemet.
De opdager flere og flere løgne blandt politikere og sundhedsmæssige fagfolk.

Hvorfor er der mange løgne? De opdager en skjult dagsorden fra de stenrige mennesker, der ejer det meste af verden (Medicinalindustrien, Mainstream Medierne, Pengeverdenen, Våbenindustrien, Landbrug og Fødevarer, Underholdningsbranchen, m.m.). Disse mennesker ejer blandt andet ALLE MAINSTREAMMEMDIER, og de kan derfor styre hvilke informationer størstedelen af befolkningen får.

Mørkets Kræfter
Ved de forskellige restriktioner toner dybere lag af mørkets kræfter frem. Det er kun i de frie og sociale medier, det kan ses.

Disse mennesker har et stort begær efter magt, rigdomme og efter at styre menneskene gennem løgne, forvirring og mindcontrol via MSM. Det skaber frygt og usikkerhed, så store dele af menneskene ikke mere kan tænke klart og mærke sig selv.

Gruppe A ser det ikke, kender det ikke, og vil ikke se det.
Gruppe B: Véd det foregår, og at disse mørke kræfter er ÅRSAGEN til ALLE menneskehedens prøvelser siden 2020.

Lysets Alliance
Mørket modarbejdes af lysets kræfter i form af flere og flere mennesker, der verden over ved bevidsthedens skaberkraft (i meditation) styrker lyset og kærligheden på Jorden. Dette er meget vigtigt, men ikke nok. Desuden er der en slags Lysets Efterretningstjeneste, delvis bestående af trænede militærfolk, som på det fysiske plan under meget vanskelige forhold bekæmper mørket.
Store fremskridt er heldigvis sket, afslutningen nærmer sig og the tippingpoint er passeret.


Søndags Caféen med foredrag kl. 14 - 17
Foredraget er med forfatter og foredragsholder Eskild Tjalve.

Der vil være mulighed for debat om emnet efter oplægget.

Der serveres kaffe, the og småkage i pausen.

Pris:
kr. 100.- for medlemmer
kr. 120.- for ikke medlemmer

Den Gyldne Cirkel
www.dengyldnecirkel.dk

Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk
info@dengyldnecirkel.dk
+45 23 87 24 24


Generelt om foredrag
Jeg har holdt mange foredrag rundt om i landet siden 1985 vedrørende mennesket, naturen og universet - alt sammen ud fra et åndeligt perspektiv. De mest aktuelle fra de senere år er de her nævnte.
I alle mine foredrag bruger jeg mange dias, som gør formidlingen mere nærværende og lettere at forstå.

Jeg møder gerne op, hvis jeg bliver spurgt, og vi kan finde en fornuftig aftale. Så sig til hvis du har et sted eller kender nogle mennesker, der gerne vil arrangere det.

MULIGE EMNER TIL FOREDRAG:

EnhedsVerdensbilledet

- Videnskab og spiritualitet forenet

Mennesket
At navigere i ukendt land 1+2
(disse to foredrag handler om. hvad vi gør, når vi skal til at opbygge et nyt samfund efter coronakrisen)
Bevidsthed og skaberkraft

Åndelig kraft og dedikation
Det kompetente menneske
Tryghedens fængsel - 
     - eller den guddommelige tillids frihed
Intuition og sjælskontakt
Den Guddommelige Plan for dit liv

Naturen
Menneskets åndelige forening med naturen
Kommunikation og samarbejde med naturen
Samarbejde med naturens devaer