Foredrag

Generelt om foredrag
Jeg har holdt mange foredrag rundt om i landet siden 1985 vedrørende mennesket, naturen og universet - alt sammen ud fra et åndeligt perspektiv. De mest aktuelle fra de senere år er de her nævnte.
I alle mine foredrag bruger jeg mange dias, som gør formidlingen mere nærværende og lettere at forstå.

Jeg møder gerne op, hvis jeg bliver spurgt, og vi kan finde en fornuftig aftale. Så sig til hvis du har et sted eller kender nogle mennesker, der gerne vil arrangere det.

MULIGE EMNER TIL FOREDRAG
:


EnhedsVerdensbilledet

- Videnskab og spiritualitet forenet
(gerne dobbelt foredrag da det er et stort emne)

Mennesket

At navigere i ukendt land 1+2
(disse to foredrag handler om. hvad vi gør, når vi skal til at opbygge et nyt samfund efter coronakrisen)
Intuition og sjælskontakt
Bevidsthed og skaberkraft

Åndelig kraft og dedikation
Tryghedens fængsel - 
     - eller den guddommelige tillids frihed
Den Guddommelige Plan for dit liv

Naturen
Menneskets åndelige forening med naturen
Kommunikation og samarbejde med naturen

 Se de vigtigste kilder til foredragene 
om 2020 - 2023
Scroll helt ned!

Foredrags tourné kommer til marts
- er ikke planlagt endnu:

MENNESKEHEDENS STØRSTE CHOK
- og den største gaveEn skjult veden
Hvis vi vil forstå alt det, der skete de sidste 3 år, må man se ned under overfladen og erkende en skjult uhyggelig verden!
ELLERS KAN INTET FORSTÅS!!!

Lyset og mørket
Under Coronakrisen har vi været deltagere i et drama, som har været komplet uforståeligt for de fleste. Vi har levet med utryg-hed, angst, vrede og mange slags tab og sygdomme m.m. Baggrunden er en kamp mellem lyset og mørket, hvor mørket her er mennesker, der vil kontrollere og styre verden. De gør det alle-

rede i meget stor udstrækning.

Mørket
I foredraget skal vi høre om hvilke samfundsområder mørket kontrollerer, hvordan de gør det, og hvem der er de mest aktive i det. Mørkets ledere, som bl.a. kaldes Cabal eller Eliten, er særde-les intelligente, men de er i deres natur den mest modbydelige ondskab. De har uddannet en række kendte præsidenter i mange lande.

Cabals ledere tilhører nogle få ufatteligt rige familier - dem skal vi også høre om i foredraget. De er eksperter i mind control, dvs. at få en befolkning til at glemme deres egne tanker, mens de fyldes af tankeformer, der tjener Cabal. De er eksperter i korruption, snyd og bedrag. Cabal styrer de fleste af de globale magtcentre bl.a. FN, WHO, CIA m.m.m. Endelig er det deres vision at menneske-heden skal mindskes til under halvdelen, og at der kun skal være én verdensregering, som Cabal styrer.

Lyset 
En stor del af menneskene har endnu ikke gennemskuet den situation vi er i, og når de opdager det, vil det blive menneske-

hedens største chok nogensinde. De der har erkendt situationen, har haft travlt med at bremse mørket ved at sende lys og kærlig-hed ud i verden, da det modarbejder Cabals energi og bevidst-hed. Mørket kan ikke tåle lyset.
Samtidigt arbejder en stor global alliance af militære special-styrker Jorden over med at neutralisere mørkets folk (skudt eller arresteret). Vi skal høre om, hvordan det foregår.
Desuden er et helt nyt financielt system, Gesara, netop blevet implementeret verden over. Dette udelukker enhver form for kriminalitet og gevinster vedrørende penge.

Status lige nu er, at lyset og kærligheden har sejret, men inden Cabal opgiver helt, er det meget sandsynligt, at de på en spek-takulær måde ”smækker voldsomt med døren”.

Gaven der venter os
Ethvert menneske er påvirket af de sidste 3 års prøvelser, omend på meget forskellige måder. At gå disse ting igennem, og afslutte med en sejr, modner menneskene. Nogle er modnet meget undervejs, mens andre når til det, når mørket er opløst, og de ser, hvad det hele har handlet om. I sidste ende vil menneskeheden som helhed løftes til et højere bevidsthedsniveau frigjort fra mørket.
Allerede nu skal vi begynde at nytænke vores værdier og finde løsninger til, hvordan vi vil skabe en helt ny civilisation, baseret på det bedste i mennesket - uden at blive bremset af mørket.


DETTE ER GAVEN, DER VENTER OS!!!

STEDER OG TIDER vedr. tidligereforedrag
FOREDRAGENE:
To. d. 2/2     Hillerød
Ma.d. 6/2     Vamdrup (nær Kolding)
Ti.   d. 7/2      Århus
On. d. 8/2      Hylke (nær Skanderborg)
Fr.  d. 10/2     Langeskov

Fr. d. 10. febr.  LANGESKOV
FOREDRAG: Menneskehedens Største Chok -
                       - og den Største Gave
STED: Huset Pilelunden
            v/ Aase Linnea Pilgaard Christensen

            Odensevej 17, 5550 Langeskov

TID: 18:30 - 22 (evt. 22:15) - med 2 pauser!
TILMELDING: Nej
ENTRÉ: 200 kr. ved ankomst - kontant eller mobilepay
Evt. kontakt:   Stedet: 30 48 35 38
                         Indhold/Eskild: 60 88 78 44

Eskild Tjalve
KILDER vedrørende årene 2020 - 2023
Vedr. foredraget ”Menneskehedens største chok”  og gruppen: ”Skabende Bevidsthed”
NB: Kilderne er ikke skrevet, som dokumentation for det jeg taler om og skriver om - det har jeg ikke haft overskud til. Men det viser, hvad min baggrund har været.
Kilderne er mest ment som steder, hvor man selv kan søge informa-tioner nu og i nogen tid fremover.

Jeg har ikke skrevet link, da tingene kan findes ud fra navne og titler.
Meget kan findes på FaceBook og YouTube.
..............................................................
Karin Maegaard Nielsen
Lone Hjorth
Charlie Ward
Matthew Ward
Kista Abelsen
Judy Buyingtons Restored Republic
Ismael Perez (Working for The Most High)
Anon Audio File
Elisabeth April (Galactic Federation)
Aurora Ray (Galactic Federation)
Rumble
Raw News
Bitchute
FrihedsBevægelsens Fællesråd
Claus Hancke

Stop World Control (vigtige informationer og videoer med dybde og overblik)
Great Barrington Declaration
Reiner Fuellmich

Bøger/Videoer
Vadana Shiva: Oneness VS the 1%
Robert Kennedy Jr.: The real Anthony Fausi
Mikke Willis: Plandemic 1 og 2 (videoer vedr. topforskere)
Peter Gøtsche: Dødelig Medicin og Organiseret Kriminalitet
Ianneia Livia Silke Meldgaard: At vågne (hæfte med godt overblik)

Eskild Tjalve: ENHED – Videnskab og Spiritualitet forenet
(Nyt verdensbillede står parat, når de nye samfund skal opbygges)
(fås kun via Eskild Tjalve)


VIGTIGT:  Der er MANGE MANGE ANDRE FRIE KILDER