Biografi

Om min baggrund


Jeg har i de sidste 30 år arbejdet med de ting, som er omtalt her på hjemmesiden. Fællesnævneren har været bevidsthed og efterhånden som årene er gået også den tidløse visdom. De forskellige ting jeg arbejder med baserer sig på en løftet bevidsthed, hvormed der skabes kontakt til sjælsplanet og højere planer af bevidsthed, alt afhængig af, hvad opgaven består i.

Min baggrund er først og fremmest åndsvidenskaben, primært Teosofi og Rudolf Steiners atroposofi og desuden den universelle spiritualitet. Meget andet indgår også.
Men inden da, var det helt andre ting, jeg var beskæftiget med.


Jeg er uddannet civilingeniør fra Danmarks Tekniske Universitet i 1969 ved Afdelingen for Mekanisk Teknologi. Jeg arbejdede i 1970-84 ved DTU på Instituttet for Konstruktionsteknik og Produktudvikling, en stor del af årene som lektor. Har arbejdet med forskning og undervisning vedrørende maskinkonstruktion, produktudvikling, kreativitet, tegning og industriel design - alt sammen i forbindelse med den kreative proces, der er knyttet til problemløsning og produktudvikling. Har gennem forskning udviklet metoder til at fremme menneskets kreative potentiale i denne forbindelse. Specielt fokus på idéudvikling, den specielle kommunikations situation i denne forbindelse samt evaluering af idéer og tekniske løsninger.
Var i en periode medlem af bestyrelsen i IDD, Foreningen af Industrielle Designere i Danmark.
Har skrevet lærebøger og udviklet undervisningsmetoder, hvoraf nogle stadig bruges her 40 år efter.
Jeg har undervist på en række af de største danske industrivirksomheder i systematisk produktudvikling samt på Kunstakademiet og på Arkitektskolen i Århus

Har siden 1985 studeret psykologi, selvudvikling, terapeutiske teknikker, bevidsthedsteknikker, meditation, åndsvidenskab og kunst, og har arbejdet med disse ting lige siden. Har holdt talrige foredrag om emnerne og været kursusleder ved en lang række kurser. Har desuden arbejdet med selv-udvikling og terapeutisk hjælp til andre mennesker, specielt med henblik på udvikling af bevidstheden. Har skrevet flere bøger og mange artikler om disse ting.

Har været medlem af bestyrelsen i World Rainforest Organization fra den blev startet i 1991 og indtil 1996. De sidste to år som formand.

Udgav i 2001 bogen "Befri Tanken", som omhandler mulighederne for brobygning mellem videnskabens verdensbillede og åndsvidenskabens verdensbillede. På det tidspunkt vidste jeg ikke, at et sådant arbejde faktisk var i gang mange steder på Jorden.

Jeg tog i begyndelsen af 2002 initiativ til VisionsPartiet med mig som formand. Baggrunden var ideer og visioner for, hvordan samfundet ville se ud, hvis spirituelle indsigter og værdier skulle være grundlag for samfundet. Vi havde nogle meget inspirerende år, men måtte stoppe i 2008, da det viste sig, at tiden ikke var moden til dette parti.

I 2007 udkom bogen VisdomsSamfundet.

Jeg har i de senere mange år studeret de nye forskere, som arbejder ud fra en forening af videnskab og den universelle spiritualitet, hvor der nu er så meget dokumenteret viden, at vi kan kalde det EnhedsVerdensbilledet.
Det var et langt studie for mig, som førte til bogen Enhed - Videnskab og spirituaitet forenet, som udkom i marts 2020.

Tog i november 2020 sammen med Jens Kirk initiativ til meditations-gruppen SOS-Meditationer, hvor der hver eneste aften lige siden har været guidede live meditationer. Mange tusinde medlemmer har haft glæde af meditationerne i den stressende og forvirrende coronatid.