Kurser

AKTUELLE KURSER

At navigere i ukendt land  1 + 2
Frederiksværk d.  5.-6. februar og 12.-13. marts
Menneskets skabende bevidsthed
Teosofisk Forening København, d. 19. - 20. febr.  2022

Generelt om kurser
Jeg har holdt mange kurser rundt om i landet siden 1985 vedrørende mennesket, naturen og universet - alt sammen ud fra et åndeligt perspektiv. De mest aktuelle fra de senere år er de her nævnte.
I alle mine kurser bruger jeg en del dias, som gør formidlingen mere nærværende og lettere at forstå og leve sig ind i. Der vil også være en del meditationer, da det er et dyrebart redskab til at udvikle sjælskontakten og de højere indre verdener.

AT NAVIGERE I UKENDT LAND
Modul 1: Intuition og Hjertets Visdom

Frederiksværk d. 5.-6  febr. 2022
Pris: 1.600 kr. (mulighed for rabat, se længere nede)

Modul 2: At Manifestere Det Nye Samfund
Frederiksværk d. 12. - 13.  marts 2022
Pris: 1.600 kr. (mulighed for rabat, se længere nede)

SAVNER DU ET KURSUS?
Jeg  møder gerne op, hvis jeg bliver spurgt, og vi kan finde en fornuftig aftale. Så sig til, hvis du har et sted eller kender nogle, der gerne vil arrangere det.

MULIGE EMNER TIL YDERLIGERE KURSER
:
At navigere i ukendt land 1 + 2
(disse to foredrag handler om. hvad vi må gøre, når vi skal til at opbygge et nyt samfund efter coronakrisen)


Åndelig kraft og dedikation


Det kompetente menneske


Tryghedens fængsel - 

     - eller den guddommelige tillids frihed

Intuition og sjælskontakt


Den Guddommelige Plan for dit liv


Kommunikation og samarbejde med naturen
(kun i perioden fra maj til og med august)

Samarbejde med naturens devaer
(kun i perioden fra maj til og med august)

Praktiske forhold

Sted og Tider:
Den Gyldne Cirkel, Sonnerupvej 25, 3300 Frederiksværk
Modul 1: 5.-6. febr. lørdag 10-17, søndag 9 - 16
Modul 2: 12.-13. marts, lørdag 10-17, søndag 9 – 16

Kursuspris: 1.600 kr. pr. Modul  - Rabat se nedenfor.

Information og kursustilmelding:
Eskild Tjalve - på eskild.tjalve@hotmail.com 
NB- det er vigtigt at bruge e-mail, så jeg ikke skal lede på forskellige andre medier
Evt. tlf:  60 88 78 44

Betaling til Konto: 8401-1090382 eller MobilePay: 60 88 78 44
HUSK tydeligt at skrive dit navn og hvad det er betaling for: modul navn og dato
Pris 1.600 kr. pr. Modul  - Rabat se nedenfor
Depositum 500 kr. betales ved tilmelding
Evt. restbeløb betales senest 1 uge før modulet, så vi kan se indbetalingen inden vi starter.

NB – Rabat:
Hvis du tilmelder dig begge moduler og betaler for begge samtidigt ved tilmeldingen, får du rabat. så du kun skal betale 2.500 kr. i alt - dvs. 700 kr. i rabat.

Overnatning og ophold
Medlemmer / ikke-medlemmer:
Eneværelse pr. nat: kr. 255,- / 300,-  .
2 sengs værelse pr. person - pr. nat: kr. 210,- / 250,-.
Flersengsrum pr. person - pr. nat:  kr. 145,- / 170,-
Telt pr. person - pr. nat: kr. 75,- /100,-
Der kan lejes sengetøj og håndklæde for 30 kr.
NB: Reservation og betaling vedr. overnatning direkte til DGC:  info@dengyldnecirkel
eller evt- 23 87 24 24, men der er kun tlf. tid:  to. 11 – 15 og fr. 13 – 15.
Der betales senest 3 dage før ankomst.

Bemærk: Den Gyldne Cirkel er bygget op og drives udelukkende af frivillige for at priserne kan holdes nede. Det betyder at deltagerne skal deltage ved forskellige mindre opgaver i forbindelse med kursets gennemførelse, samt at man selv sørger for at rydde op og rengøre efter sig.

Diverse
Medbring frokost og evt. morgenmad og evt. aftensmad.
Medbring skriveredskaber. 

Min bog ENHED – videnskab og spiritualitet forenet - kan på selve kurset købes med rabat for kursusdeltagere. Normalprisen er 375 kr. – du får rabat på 100 kr.

        
Eskild Tjalve     eskild.tjalve@hotmail.com     60 88 78 44

MENNESKETS SKABENDE BEVIDSTHED
Teosofisk Forening København,   
 d. 19. - 20. febr. 2022
Ved Eskild Tjalve

Lørdag d. 19. februar kl. 10:00 – kl. 17:00 og
Søndag d. 20. februar kl. 9:00 – kl. 16:00

Når Coronakatastrofen lander står vi overfor et skrottet demokrati, et ødelagt samfund og globale kriser. Dertil en stor gruppe mennesker næsten uden jordforbindelse dvs. et ståsted i livet. Vi skal skabe et helt nyt samfund ud fra nye værdier: samhørighed, fællesskab, kærlighed til alt liv og visdom (hoved og hjerte i balance). Der er ingen opskrift på forhånd, så hvordan vi gør det?
Vi må bruge visdommen og dermed hjertet til at navigere efter. Den materialistiske tænkemåde og verdensbillede har kørt menneskeheden og Jorden i sænk.

Vi har brug for en ufattelig stor kreativitet, en stor og smuk vision, som løfter os og dertil bevidsthedens skaberkraft. Specielt når vi er mange kan vi rejse en meget stærk energi til at manifestere i den fysiske verden. Vi skal i weekenden arbejde med forskellige måder at manifestere på.

STED:
Teosofisk Forening København,  Sankt Knuds Vej 27A, 1903 Frederiksberg

PRIS:
1.300/1.500 kr. for medlemmer/ikke-medlemmer


TILMELDING OG BETALING:

Direkte til Teosotisk Forening København:   

https://www.teosofiskforening.dk/begivenhed/kursus-menneskets-skabende-bevidsthed-ved-eskild-tjalve-id-220219etjkfytfk/


YDERLIGERE INFORMATION
Praktisk: Teosofisk Forenings hjemmeside:  https://www.teosofiskforening.dk
Kursus indhold: Eskild Tjalve  60 88 78 44 

At navigere i ukendt land - Modul 1:
Intuition og Hjertets Visdom
Frederiksværk d. 5.-6. febr.

Styrk din sjælskontakt, intuition (indre sanser) og skaberkraft, og forbered dig på at være medskaber af et helt nyt samfund, en ny civilisation, hvor også naturen får sin rette plads som forudsætning for en verden i harmoni og balance. Den gamle civilisation krakkelerer og vælter som domino-brikker. Der bliver brug for en så enorm stor nytænkning, fleksibilitet og kreativitet, som aldrig er set før. Janteloven dør, fugl Fønix rejser sig, og ørnen flyver mod højderne!

Der er ingen der skaber det for os, der er ingen opskrift på forhånd, men vi ved bare, at vi skal finde sammen og skabe i fællesskab.

MEN: Når vejen ikke eksisterer, og der heller ikke er nogen opskrift – hvad gør vi så!!??

Intellekt, logik og materialisme er primært det, som det gamle samfund blev bygget på, og det kørte Jordkloden og dens liv i sænk. Heldigvis har rigtig mange åbnet sig for, at vejen frem kun findes ud fra hjertets visdom, dvs. evnen til at omfatte helhed og sammenhænge. Dette er baggrunden for de indre sanser, hvor vi i denne weekend primært vil beskæftige os med intuitionen. Så pionererne bliver dem, der er sensitive overfor de indre verdener, dem der lytter til den indre stilhed og modtager hjælp. inspiration og vejledning gennem den højere bevidstheds tavse sprog.

Vi skal i denne weekend arbejde med at forstå, hvordan intuitionen og dermed en højere bevidsthed udvikles. Alle kan vi komme et trin eller flere trin op, på baggrund af alle de kosmiske energier, som jordkloden og vi mennesker har modtaget i de sidste 2 år. Vores hjerte er blevet åbnet mere og mere, og det er meget sandsynligt, at din intuition er udviklet mere end du helt har opdaget. Du skal opleve hvor meget, der er muligt for dig på nuværende tidspunkt.

Vi skal i løbet af weekenden lave mange praktiske øvelser vedrørende de indre sanser. Èn del af det er at forstå hvordan sanserne fungerer, hvad der fremmer dem, og hvad der bremser dem. På denne måde forfiner vi vores redskaber til at navigere uden landkort, men alligevel i tillid, glæde, kærlighed og visdom. Vi bliver stadig stærkere tjenere for Det Højeste, og vi kan styrke vores dedikation og vores indsats som pionerer og fakkelbærere.

Naturen som tema
De indre sanser kan opøves og trænes i forbindelse med mange emner, ligesom en håndværkers redskaber kan bruges til at bygge mange forskellige ting. I denne weekend vil en del af øvelserne handle om naturen, da den rummer rene og uspolerede energier, som ikke forstyrres af menneskers indblanding eller generende energier fra f.eks. byer. Vi mennesker og naturen er en ENHED, og det er i den kommende tid, at menneskeheden vil åbne sig for naturens hellighed. Naturen er noget af det mest relevante og spændende vi mennesker kan beskæftige os med!

FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE:
At du kender til meditation, så du kan blive stille i dit indre.

___________________________________________

At Navigere i Ukendt Land - Modul 2:
At Manifestere Det Nye Samfund
Frederiksværk d. 12.-13. marts

I kursets Modul 1 arbejdede vi en del med de forskellige indre sanser, specielt intuitionen, og vi så, hvordan vores bevidsthed kan bringes til at påvirke den fysiske verden bl.a. i naturen.

I Modul 2 skal vi arbejde med bevidst at manifestere i den fysiske verden ud fra forskellige metoder og forskellige typer af emner/projkter. Der vil være casestories til flere af metoderne, der belyser de forskellige ligheder og forskelle samt fordele og ulemper. Vi skal arbejde med konkrete øvelser i at manifestere.

Vi skal arbejde med forståelse af visioner, hvor vi kan få ideer fra, og hvordan vi kan udtrykke dem, så vi kan ”se” dem og mærke dem/opleve dem under manifestationsarbejdet. Der kommer også fokus på, at visioner skal formuleres på det rette niveau – ikke for stort og ikke for lille.

En vigtig del af weekenden vil handle om din livsopgave (fra nu af). Hvad du er inkarneret for at udleve fremover, hvor så meget nyt skal skabes. Hvordan vil du/kan du bidrage til det nye samfund?
Du skal indkredse  dét, der får dit hjerte til at åbne sig på vid gab, for dét dit hjerte brænder for, og det du vælger at dedikere dig til.


FORUDSÆTNING FOR DELTAGELSE:
At Navigere i Ukendt Land - Modul 1.