Webshop

Om bogen ENHED

Bogen "ENHED - Videnskab og spiritualitet forenet" handler om EnhedsVerdensbilledet. Den er skrevet, så mange mennesker uden særlige forudsætninger kan få glæde af det. Det gælder også mediefolk og politikere, som hidtil ikke har haft adgang til relevant og forståeligt materiale. Det der findes er for det meste bøger og videoer, som omhandler afgrænsede emner af EnhedsVerdensbilledet. Der findes også bøger, som beskriver større dele af det, men de er i et sprog. som kan være vanskeligt for de fleste mennesker. Derfor har jeg udarbejdet denne bog.
Bogen beskriver dels de nye overordnede principper i Universets opbygning og funktion, og dels en række konkrete redskaber til at bruge den nye viden.
En væsentlig del af emnerne handler om vores bevidstheds fantastiske potentialer. 

I bogen er der mange casestories. Der er beskrevet hvordan mange af redskaberne kan anvendes i hverdagen til at skabe ønskede forhold i tilværelsen, og til at se livet fra et højere perspektiv. Herved kan man blive langt  bedre til at håndtere udfordringer og kriser og alligevel finde fred i det indre.

Den fysiske bog:
Stort format: 21 x 26 cm
Stift bind
236 sider med 135 illustrationer
Pris 375 kr.

OBS:
Den Hidtidige Webshop er lukket.
Bogen kan indtil videre købes ved henvendelse til Eskild Tjalve ved   eskild.tjalve@hotmail.com