Meditationer

STORE MEDITATIONSGRUPPER:
Bevidsthedens skaberkraft kan løfte og helbrede mennesker og bidrage til at skabe et nyt samfund.

Igennem corona-tiden er alle mennesker mere eller mindre blevet rystet i deres grundvolde med usikkerhed, stress, angst, ubalacer og sygdomme samt opståede uvenskaber m.m. Meditationer er et universelt redskab til at lindre og skabe fred i det indre.  Jeg har i den forløbne tid arbejdet med to forskellige store meditationsgrupper, hvor tusinder af mennesker har fået et forum til at meditere sammen med andre. Dels er det meget berigende at mærke, at man er sammen med mange andre, som er i lignende situationer som én selv, og dels opnås en langt højere og mere opløftende og fredfyldt energi i en gruppe.

Konkrete meditationsgrupper

Først meditationsgruppen: SOS-Meditationer
Senere blev den til gruppen Skabende Bevidsthed

I november 2020 havde regeringen et forslag til ny epidemilov, der skulle til afstemning. I mine øjne ville den nye lov åbne for så mange muligheder for frihedsberøvelse og tvang i det offentlige system. Min første reaktion, da jeg hørte om dette forslag var, at vi måtte skabe en stor meditationsgruppe, og bruge åndelige kræfter til at lovforslaget ikke ville blive vedtaget. Jens Kirk var straks med på den idé, og han har siden været en stærk drivkraft i gruppen.
Det skal understreges, at vi ikke ville arbejde politisk, men kun ud fra sandhed og retfærdighed samt grundloven og menneske-rettighederne. Gruppen hedder SOS-Meditationer, og vi ville arbejde med at sende live-meditationer hver aften.

Vi fik i løbet af en uge et par tusinde medlemmer i gruppen, og det voksede hurtigt videre. Samtidigt var der mange demonstrationer imod epidemiloven. Allerede 1½ uge efter vi startede blev loven forkastet. Det kan der være flere grunde til oven i vores og demonstranternes indsats, men vi var med i det, og det har d.d. fortsat med meditationer hver dag lige siden med skiftende emner. Epidemiloven blev på et senere tidspunkt fremsat i en ændret udgave.


Meditationerne har ændret karakter hen ad vejen, og vi har nu gruppen "Skabende bevidsthed" , hvor der er meditationer hver tirsdag og torsdag aften kl. 19:30.

Er du interesseret?
Se facebook-side for Skabende Bevidsthed

https://www.facebook.com/groups/291418429500409


Bevidst manifestation af visioner
Mange erfaringer

Der har i mindst 50 år været arbejdet med store meditationsgrupper med henblik på at skabe forbedrede forhold i et samfund f.eks. at reducere kriminalitet i en by eller mindske lidelser i en krig. Der er mange meget positive og overraskende erfaringer, og forskere har været med i flere af grupperne. Et eksempel er krigen mellem Libanon og Israel i 1983, hvor 250 mediterende mennesker i to måneder arbejdede for at bedre livskvaliteten. Antallet af mediterende pr. dag varierede mellem godt 100 til 234. Resultatet var overvældende: forbedringerne kom i nogle dage op på 76 % færre dødsfald, krigsulykker og også civile ulykker m.m. (Gennemsnittet var dog en del lavere, men stadig markant).
En gruppe mediterendes skaberkraft kan være stærk, så det i nogle tilfælde kan være væsentligt lettere at manifestere sådan, end ved direkte arbejde i den fysiske verden. Endvidere er der situationer, hvor det er den eneste mulighed.

Det enkelte menneske har to bevidstheder i hverdagen, nemlig dagsbevidst-heden og underbevidstheden. Begge kan skabe i overdenen. Underbevidst-heden er langt langt kraftigere end dagsbevidstheden. Hvis underbevidstheden ikke tror på, at visionen kan manifesteres, kan det være meget svært eller umuligt at få det til at ske.

Yderligere er der to ting, der skal være til stede, for at man bevidst kan skabe noget ønsket: Dels en præcis vision og dels at man kan ”se” sig selv i den ønskede situation og også føle hvordan det er, når det er sket og tro på at det sker. Visionen og følelserne skal opleves så intenst som muligt, det sker bedst i meditation. Tvivler man på det, så forsvinder skaberkraftens energi. Man kan sige, at meget manifestations-arbejde handler om at overvinde tvivlen. Dette kan ske ved at forbinde sig intenst med visionen og tilhørende følelser.

Erfaringer fra SOS-Visioner og Skabende Bevidsthed

Den 3.  april 2021 startede jeg en gruppe, der udelukkende skulle arbejde med bevidst skabelse af bedre forhold i samfundet. Medlemmerne skulle være trænede i at meditere. Efter 5 dage kom der voldelige demonstrationer foran Christiansborg, hvor det viste sig, at politiet selv bidrog til voldelige situationer oven i købet med udsigt til anholdelser af uskyldige og efterfølgende voldsomme straffe. Vi startede et manifestations-projekt: ”Alle demonstrationer i Danmark er fredelige”.

Næste weekend var der igen demonstrationer og vi var spændte. Der skete da det uventede, at nogle veteraner fra militæret kom i uniform og stillede sig helt roligt imellem demonstranterne og politiet, og der blev de stående. Der var da ingen der havde lyst til at opildne til voldshandlinger.  Det blev en fredelig demonstration, og det har været sådan lige siden - foreløbigt et halvt år.

Vi havde i gruppen i den kommende tid nogle lignende succeser, men der kom også projekter, hvor virkningen var tvivlsom. eller i hvert falt ikke så tydelig.
Efter et halvt år var det tid til at gøre status. Vores konklusion var, at der var for langt imellem de tydelige manifestationer. Der hvor det ikke rigtig lykkedes var, når manifestationen handlede om landsdækkende eller globale emne. Her skulle der flere mediterende til, end vi kunne klare.

Vi lærte meget, og vi er fortsat med at lære en masse aspekter vedrørende manifestation. Nogle visioner giver tydelige resultater, men ved andre typer må vi nøjes med at vide. at det har en stor virkning, når en stor gruppe mediterer på samme vision. Mange af os kan mærke eller opleve virkningerne gennem vores indre sanser og vores sensitivitet.
Det er utroligt spændende at udforske disse metoder.

Mere om meditationsgrupperne 

Bevidsthedens skaberkraft kan skabe et nyt samfund.


Et nyt samfund
De fleste vil sikkert være enige om at vi, efter at corona-krisen er landet, ikke skal tilbage til det gamle samfund. Det var baseret på tænkemåder og værdier, der kørte samfundet næsten i sænk, og også menneskeheden, alt liv og hele Jordkloden.

Hvad gør vi?
Der bliver brug for en så enorm omfattende nytænkning, fleksibilitet og kreativitet, som aldrig er set før.
Vejen frem eksisterer ikke, og der er heller ikke nogen opskrift. Hvad gør vi så?

Hjertets visdom
Vi véd bare, at vi skal finde sammen og skabe i fællesskab.
Heldigvis har rigtig mange åbnet sig for, at vejen frem kun findes ud fra hjertets visdom, dvs. evnen til i empati at omfatte helhed og sammenhænge.

Nye værdier
Vi skal finde nye værdier og praktisere helhedstænkning i fællesskab til helhedens bedste.
Men hvordan gør man lige det? Det virker svært og uhåndgribeligt.
Hvordan starter vi? Hvordan bliver vi enige?

Skabende bevidsthed
Der er heldigvis en fantastisk mulighed: Menneskets skaberkraft forøges, når antallet af mediterende bliver stort, og det vokser med træning i at meditere i højere bevidsthed. 

Stor gruppemanifestation
Det der skal til er, at en stor gruppe mennesker, der er godt trænede i meditation, mediterer samtidigt på et fælles mål eller fælles vision.

Fælles mål
Den helt store gave er, at vi i gruppen kun skal blive enige om, hvad målet er på et overordnet plan.
Enighed vil kunne lade sig gøre, så længe man undgår at tale om, hvordan vejen dertil skal være.

Gave – vejen til målet
Gaven er nu, at når visionen er klar og præcis, så finder Universets Bevidsthed den optimale vej til målet. Den vil være så visdomsfuld, at alle vil tænke ja selvfølgelig.
Det er en kostbar skat vi har fået.

Solopgang - en ny verden ligger foran os        - den kan vi være med til at skabe

ER DU INTERESSERET I SOS-VISIONER?
Se Facebook-side for SOS-Visioner:

https://www.facebook.com/groups/291418429500409