EnhedsVerdensbilledet

Videnskab og Spiritualitet er forenet i et nyt EnhedsVerdensbillede
De globale kriser kan ikke opbremses ved, at vi alene opfinder nye teknologier eller grøn vækst eller ved at plante millioner af træer - dette vil være symptom-løsninger, der kun kan mildne katastrofernes eskale-ring for en stund. Det ændrer ikke ved problemernes dybeste årsag: mennesket.


Den basale forudsætning for, at Jordens liv kan trives i fremtiden er, at menneskene ændrer sig og lærer at koordinere hjertet og hjernen. Herved åbner bevidst-heden sig for visdom, fælles ansvarlighed og ultima-tivt samarbejde.
Netop dette møde mellem hjernen og hjertet som visdom oplevede fysikene i kvantemekanikkens første årtier ved mødet med nogle af Østens viise.

Det nye EnhedsVerdensbillede vil blive redskabet, der kan bibringe menneskene den nødvendige udvikling. EnhedsVerdensbilledet handler i sin essens om LIV og BEVIDSTHED, hvor alt er forbundet og virker ind på hinanden. De nye forskere kan se, at en ikke-fysisk dimension er reel, at den er lige så virkelig som den fysiske verden, at den står bag den og end-da er årsag til den fysiske verden!

EnhedsVerdensbilledet er ikke en  drøm, det er i høj grad videnskabeligt understøttet. De etablerede forskere afviser det imidlertid og bekæmper det, på trods af, at de ikke sætter sig ind i det.
Den nye viden peger på en hel del grundlæggende antagelser i den etablerede videnskab, som ikke er rigtige, og som derfor må ændres markant. Ud fra dette kan man forstå, at de hidtidige forskere har det meget svært med det nye. Vi står simlelthen overfor et nyt "paradigmeskift".

I det nye er universets hele grundlag én stor bevidst-hed, som er årsag til alt, og som gennemtrænger alt. 
Alle levende væsners bevidsthed er en slags fortæt-ning af en gnist af universets bevidsthed - og liv, tanker, energi og stof er ligeledes fortætninger af denne. Så udgangspunktet er direkte modsat den almindelige naturvidenskab, som jo regner det fysiske som universets grundlag.

Universets Bevidsthed eller den Guddommelige Kilde udfolder sig i et felt, EnhedsFeltet, hvori alt skabt har sin begyndelse. Dette felt er ren bevidst-hed, information og energi, og her eksisterer igen rum eller tid, kun det evige nu. Det er kun i den fysiske verden, at rum og tid eksisterer.
EnhedsFeltet rummer definionen på ALT skabt både i fortid, nutid og fremtid.


I det nye verdensbillede beskrives Universet som værende et hologram, der rummer årsagerne til alt skabt. Det betyder at alt uanset hvor stort eller småt har information om helheden. Da alt skabt har Universets Bevidsthed som årsag, er alt forbundet med hinanden og har via hologrammet adgang til alt.

I EnhedsFeltet eksisterer et uendeligt antal hologrammer, også de som definener alt skabt bl.a. på Jorden. Således eksisterer der bag en åkande et hologram, der rummer alle specifikationer ned til mindste detalje på, hvad en åkande er, og som sammen med generne gør, at et åkandefrø bliver til en ny åkande.

Menneskets højere bevidsthed, sjælens bevidsthed, eksisterer også i EnhedsFeltet, lige som afdødes sjæle samt andre højere væsners og entiteters bevidstheder. Mennesker kan (særligt i meditativ tilstand) komme i kontakt med disse og kommuni-kere med dem.

Vi kan sige, at den hidtidige videnskab er lineær i tre fysiske dimensioner og tiden. Denne videnskab ska-bes ud fra intellekt og logik. Den nye videnskab er mange-dimensionel, og den skabes og forstås ud fra intuitionen, som inkluderer hjertets visdom i samspil med intellektet.

Kvantefysikken, der udvikledes i første halvdel af 1900-tallet, var den første store åbning til en ny videnskab, der rummer det mange-dimensionelle. Den etablerede videnskab  har medtaget denne markante åbning, men der er ikke fulgt et nyt verdensbillede med. Derfor kan kvantefysikken ikke forstås helt i dybden. Den nye videnskab, der har ført til Enheds-Verdensbilledet, rummer derimod forståelser af universet, som gør, at kvantefysikken har en harmonisk plads.

Møde mellem øst og vest. Fysikeren Nikola Tesla og swami Vivekananda

Universets bevidsthed (stjernen)  og EnhedsFeltet 

Princippet i et hologram

Højere bevidstheder på flere planer.

Elektron laver kvantespring i et brintatom

Nogle af forskerne bag EnhedsVerdensbilledet:

Eben Alexander, David Bohm, Gregg Braden, Eike Braunroth, Lee Carroll, Doc Childre, Jude Currivan, Joe Dispenza, Larry Dossey, A. Walter Dänzer, Masaru Emoto, Jean Houston, Robert Lanza, Ervin Laszlo, Bruce Lipton, Lynne McTaggart, Dean Radin og Rupert Sheldrake

Universet er én stor bevidsthed, som er ophav til alt skabt,
og hvori ALT er forenet.

Dette kan forekomme at være den største erkendelse i              videnskabens historie!

Bevidsthedens tilblivelse

Enhver organismes bevidsthed opstår som en slags fortætning af en gnist af Universets Bevidsthed. Denne gnist bliver aldrig adskilt fra sit ophav, så den er til enhver tid ét med den store bevidsthed. Bevidsthed opstår således aldrig, bevidsthed transformeres. Der er kun én bevidsthed, og den er evig.


Mennesket og EnhedsFeltet

Da Universets Bevidsthed er ren væren i kærlighed, så er kærlighed nøglen til for mennesker at få bevidst kontakt med EnhedsFeltet. Dette kan ske i meditativ tilstand, hvor man kan finde dyb indre fred og opløftelse. Desuden kan man modtage inspiration og vejledning gennem intuitionen og den indre stemme, f.eks. til at løse et problem, styrke helbredet eller inspiration til kreativt arbejde.

Menneskets bevidsthedskraft

Menneskets bevidsthed rummer en stærk skaberkraft til at påvirke og skabe i den fysiske verden. Mennesket kan udvikle evnen til at tiltrække ønskede forhold i sit liv, og en stor gruppe mediterende kan f.eks. få kriminalitet og vold til at falde i en by. Den kan også på afstand skabe healing eller manifestere andre positive forhold. De nye forskere har skabt forbedrede mani-festationsteknikker.

 
Hjertets visdom

Menneskets hjerte har sin egen intelligens (med neuroner ligesom hjernen, dog langt færre). Hjertet og hjernen kommunikerer.

Et hjerte i harmoni påvirker hjernen til harmoni, hvorved menneskets evner og potentialer løftes markant. Mennesket bliver klar og koordineret i sindet, og forbedrer evnen til at tænke klart og finde gode løsninger.
Hjertet har et stort energifelt, der påvirker kroppen overalt, samt andre mennesker, dyr og planter.En ny Biologi

Menneskets bevidsthed kan forårsage både sundhed og sygdom. Svære tanker og følelser kan skabe svækkelse og sygdom, mens løftede tanker og følelser kan skabe sundhed. Dette er baseret på en grundlæggende ny viden kaldet epigenetik, der handler om at sindstilstanden kan påvirke genernes mulighed for at komme til positivt udtryk eller alternativt gøre visse gener inaktive. Dette kan vi mennesker lære at administrere bevidst.

 
Kommunikation med naturen

Alt liv har bevidsthed, således også dyr og planter. Begge reagerer på menneskers følelser og tanker. Det er muligt at kommunikere med naturen, men også direkte at samarbejde med den. Dette sker via intuition og telepati.
Når et menneske møder naturen med kærlighed, reagerer naturen igen med harmoni og kærlighed. Mødes hvepse med kærlighed, stikker de ikke, og møder man en giftslange med kærlighed, bider den ikke.